Om Activa

Activa har genom åren samlat på sig den kunskap och erfarenhet som hjälper våra kunder att lyckas i sina åtaganden. Activa känner de processer och verktyg som är nyckeln till framgångsrik mjukvaruutveckling.
 
Effektivisering

Har ert företag en effektiv utvecklingsprocess eller kör ni på i gamla invanda hjulspår? Genom vår erfarenhet kan vi tillsammans med er granska er nuvarande process och hitta nya vägar för att bli mer effektiva och öka kvalitén i era mjukvaruleveranser.

Ledarskap

Activas medarbetare har god erfarenhet av att leda, oavsett roll i gruppen. Att ta ledarskap kan dels handla om att leda och coacha utvecklarna i en gruppering eller att leda en hel grupp inklusive andra roller. Ett mål i ledarskapet är att gruppen skall ha ett gemensamt ansvar, att gruppen arbetar tillsammans för att nå sina mål i sina leveranser.

Pedagogik

Inom Activa finns god pedagogisk erfarenhet och medarbetarna är vana att ta initiativ och tala inför folk.

Kunder
Activas kunder sträcker sig från lokala företag till multinationella företag, kontakta oss för aktuella referenser.
 
Välkommen som kund hos Activa!