Om Activa

Activa har sedan starten år 1998 samlat på sig den kunskap och erfarenhet som hjälper våra kunder att lyckas i sina åtaganden.

Activa känner de processer och verktyg som är nyckeln till framgångsrik IT.


Ledarskap

Activas medarbetare har god erfarenhet av att leda, oavsett roll i gruppen. Att ta ledarskap kan dels handla om att leda och coacha i en gruppering eller att leda en hel grupp. Ett mål i ledarskapet är att gruppen skall ha ett gemensamt ansvar, att gruppen arbetar tillsammans för att nå sina mål i sina leveranser.

Praktiskt genomförande

Oavsett om vi arbetar i en ledande eller i en praktiskt genomförande befattning så är våra konsulter måna om gruppen och vi känslan, på Activa jobbar vi tillsammans med kunden!

Pedagogik

Inom Activa finns god pedagogisk erfarenhet och medarbetarna är vana att ta initiativ och tala inför folk.

Effektivisering

Har ert företag en effektiv IT-setup eller sitter ni fast i gamla lösningar som kräver mer manuellt arbete än vad som är nödvändigt? Tillsammans kan vi hitta nya mer effektiva lösningar som ökar er effektivitet.

Kunder

Activas kunder sträcker sig från lokala företag till multinationella företag, kontakta oss för aktuella referenser.


Välkommen som kund hos Activa!